Strafrecht

Voor direct vrijblijvend advies, neem contact op via 071-887-79-61.

In aanraking komen met politie of justitie is een vervelende ervaring. In dat geval staan onze strafrechtadvocaten voor u klaar. Zij hebben ruime ervaring in het bijstaan van cliënten in strafzaken. Zij kunnen u van begin tot eind bijstaan, dus vanaf de piketfase tot aan het vonnis bij de rechter.

 

WAT KUNNEN WIJ VOOR U BETEKENEN?

Wat de situatie of aanleiding ook is geweest voor het in aanraking komen met politie en justitie, het beste wat u kunt doen is een goede en ervaren strafrechtadvocaat inschakelen. Ook indien u onschuldig bent. Vervolgd worden kan namelijk grote gevolgen voor u hebben.

De straf die opgelegd kan worden is afhankelijk van het misdrijf waarvan u wordt verdacht. Maar ook van uw verleden. Als u al een strafblad heeft, loopt u risico op een hogere strafmaat.

Een aanhouding of verhoor door de politie is een serieuze zaak. Leg geen verklaring af die tegen u kan werken. Beter kunt u zich beroepen op uw zwijgrecht. En direct een goede strafrechtadvocaat inschakelen. Ook tijdens een politieverhoor heeft u recht op rechtsbijstand van een strafrechtadvocaat.

De la Parra strafrechtadvocaten kunnen U helpen een succesvolle verdediging op te zetten, en accepteren Pro Deo zaken. Waar mogelijk en gewenst, vragen wij gesubsidieerde rechtsbijstand voor u aan.

 

DE FOCUS VAN ONZE STRAFRECHTPRAKTIJK

Wij geven passend advies in de volgende rechtsgebieden:

 

In beslaggenomen voorwerpen
Het kan gebeuren dat er door de politie of justitie voorwerpen in beslag worden genomen, zoals een auto of uw mobiele telefoon.
Als u niet tijdig aangeeft dat u uw eigendom terug wil, kan het gebeuren dat de voorwerpen worden vervreemd of zelfs vernietigd. Vaak resteert dan slechts een aanbod van het openbaar ministerie tot vergoeding van de dagwaarde. Lees meer.

 

Cybercriminaliteit, computercriminaliteit en privacy
Hacken en computercriminaliteit, waaronder wordt verstaan het inbreken in een computer(systeem) is al lang geen onschuldige bezigheid meer waar intelligente tieners zich mee bezig houden na schooltijd. Cybercriminaliteit zien we steeds vaker terug in de georganiseerde misdaad en berokkent de economie jaarlijks miljoenen euro’s aan schade.

Doordat cyber- en computercriminaliteit, maar ook schending van de privacy, zoveel verschillende vormen kunnen aannemen en de ernst situatie afhankelijk is, is het onmogelijk om hier aan te geven wat voor straffen kunnen worden geëist en opgelegd. De in cybercriminaliteit gespecialiseerde advocaten van De la Parra kunnen u hier echter bij helpen. Lees meer.

 

Dagvaarding of strafbeschikking ontvangen?
Het kan zijn dat u na een eerder verhoor of aanhouding door de politie een dagvaarding ontvangt. U wordt dan door de Officier van Justitie vervolgd in verband met een strafbaar feit waarvan u verdacht wordt.

Indien u een dagvaarding ontvangt: de dagvaarding omschrijft het strafbaar feit waar u van verdacht wordt en geeft aan op welke datum en tijdstip U wordt verwacht voor de rechter te verschijnen. De dagvaarding is een belangrijk document. Aan de hand hiervan kunnen onze advocaten documenten van de strafzaak en uw strafblad opvragen.  Lees meer.

 

Eenvoudige en gekwalificeerde diefstal, inbraak en straatroof
Bij diefstal is er sprake van onrechtmatige toe-eigening van een goed. Diefstal kan van toepassing zijn bij toe-eigening van geld, maar ook bijvoorbeeld bij toe-eigening van producten in een winkel, een fiets op straat of een auto die niet van u is. Bij hennepkwekerijen is er vaak sprake van diefstal van elektriciteit.

Veel diefstallen zijn de zogenoemde eenvoudige diefstallen, zoals winkeldiefstal, zakkenrollerij en fietsendiefstal. Gekwalificeerde ofwel complexere diefstallen zijn bijvoorbeeld inbraak en huisvredebreuk, gewapende overvallen, diefstal met geweld, maar ook diefstal van de werkgever. Lees meer.

 

Drugsdelicten waaronder drugshandel, productie en transport
Wanneer u wordt vervolgd in verband met de handel, teelt, de productie of het in bezit hebben van verdovende middelen, is het van belang om een goede strafrecht advocaat in te schakelen.

Drugsdelicten worden onderscheiden in delicten die te maken hebben met softdrugs (het kweken, handelen en gebruiken van wiet en cannabis, Lijst 2) en de delicten die te maken hebben met harddrugs (heroïne, cocaïne, XTC, Lijst 1). Lees meer over de verschillende drugsdelicten waar wij regelmatig mee in aanraking komen.

 

Fraude en oplichting
Met de term fraude wordt in alledaags taalgebruik gewezen op verschillende misdrijven, waaronder oplichting, valsheid in geschrifte en bedrog. Het behoort tot de vermogensdelicten waar diefstal en inbraak ook onder vallen.

Fraude is het opzettelijk misleiden van een ander om onrechtmatig voordeel te verkrijgen. Daarbij worden vaak gegevens en informatie gemanipuleerd.

Bij de vervolging van fraude zal het Openbaar Ministerie er alles aan doen om de gefraudeerde gelden terug te vorderen. Dit zal de belangrijkste pijler zijn bij de vervolging.  Lees meer.

 

Mishandeling en geweldpleging
Geweldsmisdrijven zoals mishandeling, zijn waarschijnlijk de meest voorkomende misdrijven in het strafrecht. Geweldsmisdrijven lopen uiteen van eenvoudige mishandeling tot openlijke geweldpleging, zware mishandeling en zelfs doodslag of moord.

Eenvoudige mishandeling houdt in dat u iemand opzettelijk pijn en/of letsel toebrengt. Ook als het slachtoffer geen letsel heeft kan er sprake zijn van mishandeling. Van eenvoudige mishandeling kan al sprake zijn als je iemand in het water duwt en er sprake is van lichamelijk ongemak.

Van zware mishandeling is sprake als u opzettelijk zwaar lichamelijk letsel toebrengt. Van zwaar lichamelijk letsel is bijvoorbeeld sprake als er geen vooruitzicht is op volledige genezing van het letsel, of als de zware mishandeling heeft geleid tot arbeidsongeschiktheid van het slachtoffer. Lees meer.

 

Verkeersdelicten (rijbewijs ingevorderd, rijden onder invloed)
Wanneer u te hard heeft gereden of heeft gereden onder invloed van alcohol of drugs, kan uw rijbewijs door de politie worden ingevorderd.

U raakt uw rijbewijs kwijt bij een snelheidsovertreding van meer dan 50 km per uur. Ook raakt u uw rijbewijs kwijt als u teveel alcohol in uw bloed heeft. Dit is al het geval bij 0,5 promille (ongeveer twee glazen alcohol) voor ervaren bestuurders en 0,2 promille (ongeveer 1 glas alcohol) voor een beginnend bestuurder (iemand die korter dan 5 jaar zijn of haar rijbewijs heeft).

Het gebruik van drugs in het verkeer kan eveneens consequenties hebben.
Wanneer uw rijbewijs is ingenomen, beslist de Officier van Justitie vervolgens binnen 10 dagen of u uw rijbewijs terugkrijgt of dat uw rijbewijs ingevorderd blijft. Als de Officier van Justitie niet binnen 10 dagen een beslissing heeft genomen, krijgt u uw rijbewijs terug. Lees meer.

 

Wapendelicten (wapenbezit, wapenhandel en hanteren van wapens)
Wanneer u verdacht wordt van illegaal wapenbezit, wapenhandel of het hebben en hanteren van een (nep) wapen, kunt U worden aangehouden, of opgeroepen voor verhoor. In Nederland mag je, een aantal uitzonderingen daargelaten, niet in het bezit zijn van de meeste wapens en op wapens lijkende items. Er zijn meerdere typen en soorten wapens die worden aangemerkt als verboden.  Lees meer.

 

Zedendelicten (schending eerbaarheid, aanranding en verkrachting)
Wanneer u verdacht wordt van een zedendelict en u wordt schuldig bevonden, kunt u voor langere tijd de gevangenis in gaan.

Seksueel misbruik zoals aanranding en verkrachting, maar ook ander seksueel geweld zoals misbruik en incest worden gerekend tot de zedendelicten. Bij incest en misbruik is er bovendien sprake van ongelijkwaardigheid in een relatie, en is er dus sprake van leeftijds- of machtsverschil. Er wordt dan gesproken over seksueel grensoverschrijdend gedrag. In vrijwel alle gevallen is dergelijk gedrag strafbaar. Lees meer.

 

VERDACHTE IN EEN STRAFZAAK?

De advocaten van De la Parra staan voor u klaar om de best mogelijke resultaten in uw zaak te behalen.

Bespreek uw zaak
Heeft U een prangende vraag over een strafzaak die tegen u loopt? Neem vrijblijvend contact op om uw zaak te bespreken.

Beste rechtsbijstand
Met De la Parra advocaten bent u zeker dat u de beste rechtsbijstand heeft. Bel direct 071-887-79-61 voor een afspraak.

 

HOE WERKEN WIJ?

Bij het uitwerken van een effectieve aanpak is het strafbaar feit waarvan u verdacht wordt en de omstandigheden waarin dit plaatsvond van belang. Ook zullen we het dossier van politie en justitie opvragen, tezamen met uw eventuele strafblad. Aan de hand van het dossier en uw verhaal zullen we eventuele getuigen horen, overige bewijsvoering samenstellen en gezamenlijk een strategie vaststellen.

Voor direct vrijblijvend advies, neem contact op via 071-887-79-61.

 

DISCLAIMER
Via de website van De la Parra Advocaten wordt algemene informatie verstrekt over De la Parra Advocaten en/of juridische of andere onderwerpen. Voor zover het juridische onderwerpen betreft, is niet beoogd om juridisch advies voor concrete situaties te verlenen. De informatie op de website van De la Parra Advocaten wordt door ons kantoor met zorg samengesteld, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet ingestaan worden. De la Parra Advocaten aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de onjuistheid en onvolledigheid van de op de website en anderszins aangeboden informatie. Verwijzingen via De la Parra Advocaten naar externe bronnen en websites, die niet door De la Parra Advocaten worden onderhouden, zijn louter opgenomen om de bezoeker van de website te informeren. Hoewel De la Parra Advocaten zeer selectief te werk gaat ten aanzien van de externe bronnen waarnaar wordt verwezen, kan het kantoor niet instaan voor de inhoud en de werking daarvan. Hetzelfde geldt voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop aangeboden worden. Het is de bezoeker van de website van De la Parra Advocaten niet toegestaan deze informatie te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van De la Parra Advocaten.