Strafrecht

In aanraking komen met politie of justitie is een vervelende ervaring. Gelukkig hebben onze advocaten ruime ervaring in het bijstaan van clienten en wordt u op professionele wijze geholpen.

Privacyrecht

Wij adviseren op het gebied van privacy, meldplicht datalekken en gegevensbescherming. Wij staan hierin bedrijven bij, maar ook personen wiens rechten geschonden zijn.

Arbeidsrecht

De la Parra Advocatuur staat zowel werkgevers als werknemers bij in arbeidsconflicten of geschillen. Wij behandelen veel zaken met betrekking tot be√ęindiging van
het dienstverband.

Sociale zekerheid

Het recht op Sociale Zekerheid, voor werknemers bij ziekte, arbeidsongeschiktheid (WIA, WGA en IVA) en ontslag, wordt niet altijd toegekend. Wij helpen mensen om in bezwaar of beroep gaan bij het UWV en hun recht te behalen.

Ondernemingsrecht

Wij adviseren bedrijven op het gebied van Ondernemingsrecht, waaronder ook contractenrecht tussen bedrijven, het opstellen van Algemene Voorwaarden, Aandeelhouders Overeenkomsten en Overdrachten van Vorderingen.

Contractenrecht

Wanneer u contracten afsluit, is het verstandig een deskundige in te schakelen. Ook als u een overeenkomst hebt gesloten waarbij de andere partij zich niet aan afspraken houdt, of wanneer u wordt verweten zich niet aan de overeenkomst te houden.